Szeretettel köszöntjük oldalunkon!

" Minden lakásnak megvan a gazdája, csak meg kell találni!”
Irodánk ingatlanközvetítéssel – eladással – bérbeadással - üzemeltetéssel foglalkozik. Megbízásokat az ország bármely területéről fogadunk, az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban teljes körű szolgáltatást kínálunk, ahogy az esetleges hitelfelvételben és a földhivatali ügyintézésben is. Megbízásaink jelentős részét az elégedett, visszatérő ügyfeleink teszik ki, akik szívesen ajánlanak barátaiknak, ismerőseiknek is.
Ha Ön is szeretné igénybe venni irodánk szolgáltatásait, kérjük, vegye fel Velünk a kapcsolatot.

Adózási tudnivalók

Jelentősen módosultak az ingatlan-értékesítéshez kapcsolódó adózási szabályok, ezért röviden tekintsük át ezeket.

  • Megszűnt a lakásszerzési kedvezmény.
  • Megszűnt a lakásszerzési kedvezmény, amelyet a jövedelem azon része után vehettek igénybe az ingatlanértékesítők, amelyet saját maguk vagy közeli hozzátartozójuk számára lakótelek vagy lakás megszerzésére, építésére, bővítésére fordítottak. Ha viszont valaki még tavaly adott túl egy ingatlanon, öt éven keresztül még élhet a lakásszerzési kedvezmény lehetőségével, feltéve, ha az eladásról szóló szerződés bejegyzését a földhivatalban még 2007-ben elvégezték.

2008-as értékesítés esetén az eladásból származó jövedelmet kizárólag azzal az összeggel lehet csökkenteni, amelyet a magánszemély az átruházást követő két évben saját maga, vagy közeli hozzátartozója részére idősek vagy fogyatékos személyek otthonában visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélkül férőhely vásárlására fordít az EGT (Európai Gazdasági Társulás = Európai Unió + Izland + Liechtenstein + Norvégia) bármely tagállamában.

A lakás, lakóház átruházásából származó jövedelem adóköteles időszaka csökkent. A korábbi 15 évről 5 évre csökkent a lakás, lakóház, illetve ezekre vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adóköteles időszaka. A nem lakás célú ingatlanok esetében az adóköteles időszak változatlan maradt.

Mit jelent ez?
Ha valaki vásárol egy ingatlant és öt éven belül eladja, akkor az eladásból származó jövedelme adóköteles. Ha azonban az ingatlant a vásárlástól számított ötödik évben, vagy az után adja el, akkor az eladásból származó jövedelem már adómentes.

Fontos, hogy nem az ingatlan értékesítéséből befolyó összeg, hanem az ebből származó jövedelem az adóköteles, ami nem más, mint az ingatlan vásárlási ára és eladási ára közötti különbözet.

Az adó mértéke 25%.

Az ingatlaneladásból származó jövedelem lakás és lakóház esetében csökkenthető, attól függően, hogy az ingatlan eladása, az ingatlan megszerzését követő hányadik évben történik

A csökkentés mértéke:

  • 1. évben: 0%
  • 2. évben: 10%
  • 3. évben: 40%
  • 4. évben: 70%

Tovább csökkenthető a jövedelem összege az ingatlan eladással, vétellel kapcsolatos költségekkel, illetve az értéknövelő beruházások (korszerűsítés, bővítés) számlával igazolt összegével.

Módosult az áfa törvény.
Azok a magánszemélyeket, akik két éven belül minimum négy ingatlanukat – építési telküket, új vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számolva kétévesnél nem idősebb lakásukat – értékesítik, áfa fizetésre kötelezettek. Egy kiskaput azért enged a jogszabály: ha a negyedik eladás előtt eltelik három év, a számolás elölről kezdődik.

Zöldkártya az ingatlanoknak - Amit az energetikai tanúsítványról tudni érdemes

A lakás-zöldkártya, energiatanúsítvány, lakcímke kifejezések bizonyára már nem ismeretlenek azoknak, akik ingatlanokkal foglalkoznak, illetve akik lakásukat szeretnék eladni, vagy éppen új otthont vásárolnának. 2009. január elseje óta ugyanis szinte minden, új építésű ingatlanra el kell készíttetni ezt a – hivatalos nevén – energetikai tanúsítványt, melyben a vizsgált lakás vagy ház energiafelhasználását (energetikai teljesítőképességét) igazolják az arra jogosult szakemberek. 2012. január azonban már mindem ingatlan eladásnál és egy évet meghaladó bérbeadásnál kötelező lesz elkészíttetnünk ezt az okiratot, ezért már most fontos, hogy tisztában legyünk az energetikai tanúsítvány elkészítésének menetével, szabályaival.

Mikor kell elkészíttetni?

Mint azt már fentebb írtuk, idén még nem kötelező minden esetben a lakás-zöldkártya, de jövő évtől már oda kell figyelnünk, beletartozunk-e abba a körbe, amelyre a jogszabály kiterjeszti a tanúsítvány kötelező elkészíttetését. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet meghatározza azokat az ingatlanokat, amelyekre kötelező tanúsítványt készíttetni. Ezek a következők: újonnan épített épület; már meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás), de csak ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén, valamint 1000 nm-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

A rendelet szerint az energetikai tanúsítvány olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;A tanúsítvány érvényessége tíz évre szól, azonban a hosszú távú bérbeadásnál évente meg kell újítani azt.

Nem szükséges energetikai tanúsítvány: az 50 nm-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt vagy legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; a hitéleti rendeltetésű és a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, a mezőgazdasági épületre; a műhelyekre; a huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre, valamint azokra épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m3.

A tanúsítás szabályai és tartalma

Az új épületek esetében mindig az építtető gondoskodik a tanúsítvány elkészíttetéséről, melynek határideje a használatbavétel időpontja, illetve legkésőbb az ekkor még hiányzó építési tevékenységek elvégzésének ideje. Adásvétel vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt - lehetőség szerint- még a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, illetve a bérlőnek bemutatja.

Abban az esetben tehát, ha még a használatba vételi engedély (bejelentés) előtt történik meg az adásvétel, vagy több tulajdonos esetén az egyik - vásárlás útján - nagyobb tulajdoni hányadot szerez az ingatlanban, illetve, ha ajándékozással, örökléssel történik a tulajdonátruházás, a bérbeadás pedig egy évnél rövidebb időtartamra szól, akkor nem kell tanúsítványt készíttetnünk. A tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, de - a tulajdonos döntése szerint - használt lakások esetében kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére (lakására) is. Az építtető, illetve a tulajdonos feladata, hogy biztosítsa a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, illetve köteles együttműködni a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzése során.

A tanúsítvány tartalmára szigorú előírások, illetve a rendelet mellékletében megtalálható minta-formanyomtatvány vonatkozik. Az okirat tartalmazza a megrendelő adatait, az ingatlan legfontosabb energetikai paramétereit, illetve ezek alapján "A+" megjelöléstől az "I" pontig terjedő energetikai besorolását, ahol az "A+" illetve az "A" osztály a legjobb, az "I" pedig a legrosszabb energiafelhasználást jelenti. Energetikai tanúsítvány lényeges része még az ajánlás, mely tartalmazza azokat a szükséges beruházási javaslatokat melyekkel jobb energiaosztályba sorolhatjuk épületünket.

Ki végzi el a tanúsítást?

Energetikai tanúsítói tevékenységet csak a vonatkozó jogszabályokban (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, és az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet) meghatározott feltételekkel és szakképesítéssel lehet folytatni. Auditor, azaz a tanúsítást végző csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmai gyakorlattal bíró szakember lehet, aki teljesítette az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket. Ezen kívül tanúsítást végezhet még a települési önkormányzat, az energiaszolgáltató szervezet, illetve olyan gazdálkodó szervezet, vállalkozás, amely a megfelelő tanúsítót (auditort) foglalkoztat, vagy megbíz.

Költségek

A tanúsítás díja - a rendelet szerint - 5500 Ft / óra, de a jogszabály meghatározza, hogy egy épületre legfeljebb 2 óra számolható el. Ezen igényt - díjjegyzékkel - a szerződéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni kell. Ezen összegen felül még felszámolhatók a számlával igazolt kiadások, például utazás, fénymásolás, stb., valamint egyéb számlával nem igazolható költségátalány, de ez is csak a meghatározott a díj legfeljebb 10%-áig. Kivételes esetben, a meghatározottnál magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet. Azonban a rendelet azt is előírja, hogy az auditor - a tanúsítási tevékenység során - köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.

Biztosítás

Miért válasszon minket? , mert segítünk biztosítási és kockázatkezelési igényeire optimális megoldást találni, legyen az vállalkozás, vállalat, vagy magánemberi kockázat!

Megbízása alapján minden szükséges teendőt elvégzünk Ön helyet, így időt és pénzt takaríthat meg, továbbá a szerződés teljes időtartama alatt képviseljük érdekeit a biztosító társaságoknál természetesen díjmentesen! Weboldalunkon nem csak azzal takaríthat meg pénzt, hogy a biztosítók ajánlatai közül a legolcsóbb lehetőséget választhatja, hanem azzal is, hogy díjaink sok esetben tartalmaznak online, vagy egyéb kedvezményeket.

Garantáltan a legolcsóbb biztosítás megkötését kezdeményezheti.

Kérje ajánlatunkat az iroda@ingatlanvilag.eu e-mail címen

Elérhetőségeink

I-H-B Ingatlanvilág Kft.
Ingatlan – Hitel – Biztosítás Ingatlanforgalmazó és Szakértői Iroda

Cím: 2060 Bicske, Fáy András u. 12. ½

web: www.ingatlanvilag.eu

e-mail: iroda@ingatlanvilag.eu

Tel: +36 22 263 324 Mobil: + 36 30 444 8229 Fax: +36 22 263 324

Társasház kezelés

Mivel minden ingatlannak egyedi paraméterei vannak, illetve minden lakóközösségnek mások az igényei és elvárásai ezért minden esetben egyedi ajánlatot teszünk a konkrét feladatok ismeretében. A feltüntetett árak ezért csak tájékoztatást szolgálnak.

Albetétek száma Összeg albetétenként
6-21 1300 Ft (albetétenként)
min16000ft(társasházanként)
21-50 1100Ft (albetétenként)
51-100 950Ft (albetétenként)
101-150 900Ft (albetétenként)
151 Egyedi ár
Teremgarázs, tároló Egyedi ár

A feltüntetett árak tartalmazzák a komplex szolgáltatást (közös képviselet, társasházkezelés, könyvelés) de nem tartalmazzák a 25%-os forgalmi adót.